5 anledningar till att det är så svårt att hitta bra IT-personal

Efterfrågan på bra och välutbildad IT-personal fortsätter att öka i landet. Sedan lågkonjunkturen i början av 00-talet, har IT-branschen vuxit och den fortsätter att växa. Störst efterfrågan är det just nu på produkt- och systemutvecklare samt teknikspecialister och app-utvecklare. Varför är det så svårt att rekrytera personal till dessa yrken? En viktig faktor är kompetensen. Det gäller för dig som arbetar inom området att alltid vara uppdaterad på det senaste. De studenter som nyligen utexamineras har stor chans att få jobb inom en bransch som de brinner för. Fler välutbildade behövs dock.

shutterstock_245893798Bra jobbmöjligheter finns

Det ska sägas att du som söker jobb inom IT har goda chanser att bli anställd. HR-företagen har svårt att hitta rätt personal till rätt tjänst, men ett av de bemanningsföretag som har lyckats är Inpeople in Växjö. Dit kan både du som söker jobb, och du som letar personal, vända dig. Efterfrågan är generellt högre än utbudet, det gäller alltså att fler utbildar sig inom branschen. Det som är allra svårast att hitta är kompetenta programmerare, helt enkelt för att för få utbildas. Både fler utbildningsplatser, fler skolor och fler som utbildar sig behövs. Frågan är hur detta ska lösas.

Höga krav på de anställda

Tre anledningar till att det är svårt att hitta rätt IT-personal är alltså att det är för få utbildningsplatser, för få skolor och för få som utbildar sig. En annan viktig faktor är att företagen som söker personal ofta har högt ställda krav. En juniorplats, det vill säga en tjänst där företagen utlyser en möjlighet för nyexaminerade, är enklare att fylla än en seniorplats. Utlandsrekryteringar är idag inte alls ovanligt för att företagen ska hitta rätt personal till mer avancerade arbetsuppgifter. Ett sätt att lösa kompetensfrågan, är att företagen erbjuder avancerad utbildning för den specifika tjänsten ute på sin arbetsplats.